Hemmen voor sloop

 

Om ruimte te maken voor nieuwe projecten, of om verbouwingen te realiseren is sloop soms onvermijdelijk. Hemmen heeft zich sterk ontwikkeld om op de juiste en verantwoorde wijze om te gaan met de sloop van woningen, bedrijfsgebouwen, kunstwerken, winkelcentra en flatgebouwen.

Door de juiste afzetkanalen en door selectieve sloop kan Hemmen maximaal hergebruik van vrijgekomen materialen realiseren. Een voorbeeld hiervan is natuurlijk menggranulaat dat zeer geschikt is voor hergebruik in onder andere wegfunderingen. Misschien wel voor uw eigen projecten!

Tevens kunnen wij bij sloop het verwijderen van asbesthoudende materialen inventariseren en uitvoeren. Aan milieutechnische aspecten wordt hierbij veel aandacht besteed. Want ook voor sloop van Hemmen geldt: KWALITEIT IS TOEKOMST!

Snel contact opnemen

Alle rode velden moeten (correct) ingevuld worden.