MVO

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij Hemmen hoog in het vaandel. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, dat doen we al jaren. Dit uit zich onder andere in de volgende zaken:

Werken met een sociale component

Hemmen steekt veel tijd en energie in het opleiden van mensen. Het gaat hierbij om zowel bijscholing, omscholing en re-integratie van mensen. Over het algemeen overschrijdt Hemmen hiermee ruimschoots de gevraagde criteria voor het toepassen van Social Return On Investment, een instrument dat door veel overheden wordt ingezet om de werkgelegenheid te bevorderen.

Wilt u weten wat Hemmen doet aan opleiding? Download hier ons overzicht.

Duurzaam werken

Bij Hemmen wordt duurzaam gewerkt. Dit is terug te vinden in de keuze van toe te passen materialen, gebruik van materieel en hergebruik van materialen. Hemmen probeert middels deze instrumenten een zo laag mogelijke CO2 uitstoot te realiseren bij de uitvoering van haar projecten.

Maatschappelijk betrokken

Hemmen is betrokken bij wat er in samenleving gebeurt. Dit uit zich onder andere in bijdragen en sponsoring van diverse verenigingen en evenementen. De opbrengsten hiervan kunnen ten goede komen aan goede doelen, maar er ook voor zorgen dat evenementen voor inwoners doorgang kunnen vinden.

Certifcaat?

Is Hemmen ook gecertificeerd volgens de ISO 26000 (MVO) of heeft zij reeds de CO2-Prestatieladder betreden? Nee, dat nog niet. Maar directie en medewerkers zijn reeds gestart met de inventarisatie van de mogelijkheden om op korte termijn een certificeringstraject op te starten. Zodat we in de nabije toekomst onze werkwijze kunnen bevestigen met een (of beide) certificaten.

Snel contact opnemen

Alle rode velden moeten (correct) ingevuld worden.