Author Archives: Didier

 1. KVGM | Hemmen op de Veiligheidsladder

  Reacties uitgeschakeld voor KVGM | Hemmen op de Veiligheidsladder

  Afgelopen week heeft Hemmen met goed gevolg de audits doorstaan en is toegetreden tot de Veiligheidsladder Trede 3. En dat vinden wij belangrijk en daar zijn wij trots op!

  Veiligheid voorop

  Wij verhogen het veiligheidsniveau door meer bewustwording en meer communicatie over veiligheid. Al onze medewerkers en onderaannemers zijn hierbij direct betrokken.

  VIGO

  Hemmen introduceerde ook onze veiligheidsmascotte, VIGO (Veiligheid, Iedereen, Gezamenlijk, Overal). Dit hebben we gevierd met gebak. Met Hemmen op weg naar een nog veiligere toekomst!

 2. FIJNE VAKANTIE!

  Leave a Comment

  Het werk is eerst gedaan. We laten de klinkers, buizen en putten eerst voor wat het is. Tijd om het strandlaken uit te rollen en uit te rusten! Vanaf 4 augustus 2023 genieten wij van onze welverdiende vakantie. Op maandag 28 augustus 2023 gaan wij er weer volop tegenaan.

  En daarna?

  Genoeg te doen voorlopig. Na onze vakantie gaan we aan het werk in o.a. Veenoord, Groningen, Delfzijl, Exloo, Westdorp, Bellingwolde, Winschoten en Aa en Hunze. Hemmen is trots dat we al deze projecten voor onze opdrachtgevers mogen uitvoeren. Dank daarvoor!

 3. Nieuw Project | Veenoord Rioolreconstructie Fase 1

  Leave a Comment

  In opdracht van de gemeente Emmen start Hemmen in week 36 van 2023 met de uitvoering van dit nieuwe project. Een project van grote omvang. De gemeente Emmen kiest voor een aanbestedingswijze die oog heeft voor de (nabije) omgeving. Hemmen beantwoordt deze vraag op de beste manier.

  Prijs én Emissiereductie

  Deze opdracht is verwierven wij bij een aanbesteding met prijs, én emissiereductie als criteria. Hemmen kwam hierbij als beste uit de bus! Om uitstoot te beperken zetten wij fossielvrije brandstof HVO100 in voor een groot deel van ons materieel. Daarnaast werken wij met elektrisch klein materieel zoals bemalingspompen en een minikraan. Hierdoor kan het project binnen de geldende regelgeving op het gebied van CO2- en stikstofuitstoot worden gerealiseerd.

  Nieuw (groot) rioolstelsel, nieuwe leefomgeving

  Hemmen legt een nieuw rioolstelsel aan. Over een lengte van 1300 meter realiseren wij een gescheiden riool. De diameters van de riolering variëren van 315mm tot 1250mm. Rioolputten met een gewicht tot ca. 20 ton worden geplaatst. Hiermee voert het hemelwater gescheiden af van het vuilwater. De herinrichting van het openbaar gebied nemen we meteen mee. We leggen nieuwe wegen, parkeerplaatsen en voetpaden aan. De buurt voorzien wij van nieuwe bomen en groen. Hiermee is de verouderde leefomgeving straks weer up-to-date.

  Voorjaar 2024

  De werkzaamheden starten zoals gemeld eind augustus 2023. Naar verwachting ronden wij de laatste fase af in april 2024.

  Projectgebied

  Het projectgebied beslaat (een deel van) de straten Nieuweweg, de Van Hogendorpstraat, de Rooseveltstraat, de Eikenlaan en de Aletta Jacobsstraat. Het gebied is aangegeven op onderstaande afbeelding.

 4. Borger | Daalkampen Fase 3

  Leave a Comment

  Na fase 1 en 2 van het uitbreidingsplan Daalkampen in Borger maakt Hemmen momenteel fase 3 bouwrijp. Dit doen wij in opdracht van de gemeente Borger-Odoorn.

  Laatste fase | Najaar gereed

  Het betreft tevens de laatste fase van dit uitbreidingsplan. Vooruitlopend op de bouw van de woningen legt Hemmen ca. 1 kilometer riolering aan, wordt de vijver vergroot en maken wij de kavels op de juiste hoogte. De bouwwegen worden voorzien van tijdelijke bestrating van klinkers. In totaal wordt er 10.000 m³ grond verzet en 3.350 m² straatwerk aangelegd. De werkzaamheden zijn in oktober 2023 gereed.

 5. Nieuw Project | Nieuwe Boteringestraat Groningen

  Leave a Comment

  Hemmen heeft onlangs de aanbesteding voor het project “Herinrichting Nieuwe Boteringestraat” voor de gemeente Groningen gewonnen. Wij kwamen als beste uit de bus op de aspecten prijs en emissiereductie.

  Uitstoot besparen

  Hemmen heeft ingeschreven met een maximale waarde aan besparing van uitstoot. Dit betekent dat een aanzienlijk deel van het project wordt uitgevoerd met elektrisch aangedreven materieel. Daarnaast maakt Hemmen gebruik van 100% biodiesel voor haar machines.

  Groen, veilig en ruimtelijk

  De Nieuwe Boteringestraat wordt groener en ruimtelijker. Voetpaden worden breder en er worden veel bomen aangebracht. Hiermee vermindert de hittestress en wordt de straat een aantrekkelijker en veiliger verblijfsgebied. Kruisingen worden verhoogd aangelegd. Dit verhoogt de verkeersveiligheid.

  In 2023 gereed

  De werkzaamheden starten ná Bommen Berend op 29 augustus 2023 en zijn nog dit jaar geheel afgerond.

 6. Van der Valk Emmen | Infrastructuur

  Leave a Comment

  In opdracht van Van der Valk Hotel Emmen legt Hemmen de laatste hand aan de infrastructuur rond de uitbreiding. In bouwteam is het ontwerp voor een parkeerterrein met 58 parkeervakken gemaakt. Daarnaast worden terrassen, paden en een brandweerpad aangelegd.

  Samenwerken

  Voor dit project werkt Hemmen samen met Koenen Bouw (grondwerk, bouwkuip) en INST (buitenriolering en leidingwerk). Alle partijen werken naast elkaar in goed overleg, zodat op efficiënte wijze wordt gewerkt en tijdig wordt opgeleverd waarmee bedrijfsvoering voor onze opdrachtgever tijdig kan starten. De uitbreiding voorziet in de nieuwbouw van 40 hotelkamers en is geheel onderkelderd. In de kelder vestigt zich een casino