MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij Hemmen hoog in het vaandel. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, dat doen we al jaren. Dit uit zich onder andere in de volgende zaken:

Werken met een sociale component
Hemmen steekt veel tijd en energie in het opleiden van mensen. Het gaat hierbij om zowel bijscholing, omscholing en re-integratie van mensen. Over het algemeen overschrijdt Hemmen hiermee ruimschoots de gevraagde criteria voor het toepassen van Social Return On Investment, een instrument dat door veel overheden wordt ingezet om de werkgelegenheid te bevorderen. Daarnaast werk wij sinds 2008 samen met de Emco Groep in Emmen, het voormalig SW-bedrijf. In opdracht van de gemeente Emmen wordt met een combinatie van eigen medewerkers én medewerkers van Emco onderhoud aan voetpaden en wegen uitgevoerd. Dit heeft voor meerdere medewerkers van Emco geresulteerd in een lang dienstverband en het verhogen van de vaardigheden, waardoor een duurzame arbeidsrelatie met hen is ontstaan.

Duurzaam werken
Bij Hemmen wordt duurzaam gewerkt. Dit is terug te vinden in de keuze van toe te passen materialen, gebruik van materieel en hergebruik van materialen. Hemmen probeert middels deze instrumenten een zo laag mogelijke CO2 uitstoot te realiseren bij de uitvoering van haar projecten.

Maatschappelijk betrokken
Hemmen is betrokken bij wat er in samenleving gebeurt. Dit uit zich onder andere in bijdragen en sponsoring van diverse verenigingen en evenementen. De opbrengsten hiervan kunnen ten goede komen aan goede doelen, maar er ook voor zorgen dat evenementen voor inwoners doorgang kunnen vinden. Uit dit oogpunt is Hemmen Partner in de stichting Naoberschap United, een aan FC Emmen gelieerde stichting die zich inzet voor de organisatie van projecten met maatschappelijke betrokkenheid.

CO2 Prestatieladder
In het voorjaar van 2016 is Hemmen met haar CO2 beleid op de CO2 Prestatieladder toegetreden. Het niveau op deze ladder is eind 2018 verhoogd van de vierde naar de vijfde trede. Dit betekent dat Hemmen zich bewust is van haar CO2 Footprint en voldoende maatregelen treft de CO2 uitstoot als gevolg van haar bedrijfsvoering zo minimaal mogelijk te houden.