C02

Hemmen realiseert CO2 reductie

Het productieproces binnen de branche waarin Hemmen actief is wordt uitstoot van CO2 en fijnstof veroorzaakt. Dit als gevolg van de inzet van materieel, vervoersmiddelen en verbruik van elektriciteit en gas voor kantoren en verblijven op de werkvloer.

In december 2018 heeft Hemmen zich gecertificeerd voor trede 5 van de CO2 Prestatieladder. Om reductie te realiseren heeft Hemmen allereerst gezorgd voor een CO2 footprint van haar organisatie. Hierbij is inzicht verkregen in de mate waarin Hemmen CO2 uitstoot. De emissieinventaris is reeds opgesteld voor de jaren 2016, 2017 en 2018 en heeft betrekking op Scope 1, 2 en 3 volgens de richtlijnen van ISO 14064-1.

Doordat Hemmen inzicht heeft in haar CO2 footprint is zij in staat maatregelen te nemen om de uitstoot te reduceren. Hiervoor zijn doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn weergegeven in de documenten die u op deze website kunt downloaden.

Maatregelen voor CO2 reductie

Om de genoemde doelstelling te behalen neemt Hemmen de volgende maatregelen:

Maatregelen ten behoeve van verbruik op kantoor:

  • Groene stroom inkopen met SMK Keurmerk.
  • Onderzoek naar mogelijkheden voor toepassing zonnepanelen.
  • Onderzoek naar toepassing van LED verlichting.
  • Onderzoek naar toepassing van aardwarmte.

Maatregelen ten behoeve van verbruik door materieel en vervoersmiddelen:

  • Bij noodzakelijke vervanging vervoersmiddelen met lagere uitstoot (milieulabel A en B) aanschaffen.
  • Vervoersbewegingen beperken door o.a. carpoolen.
  • Materieel voorzien van start-stop systemen zodat onnodig stationair draaien wordt voorkomen. Een groot deel van ons materieel beschikt reeds over een dergelijk systeem.
  • Instructiedagen m.b.t. “Het Nieuwe Draaien” en “Het Nieuwe rijden” verzorgen voor medewerkers. Deze instructies hebben reeds plaatsgevonden.

Maatregelen ten behoeve van verbruik door onderaannemers en leveranciers:

Een grote invloed op de uitstoot van CO2 door onze onderaannemers en leveranciers heeft Hemmen in de bepaling van de benodigde aantallen kilometers die zij moeten rijden met onze producten. Hemmen heeft zich als doel gesteld deze kilometers tot een minimum te beperken en zo een maximale CO2 reductie te bewerkstelligen.

Communicatie CO2 reductie

Om informatie en instructies naar haar medewerkers te realiseren zullen zij met regelmaat worden voorzien van tips om besparing op CO2 te behalen. Deze tips worden in de vorm van nieuwsbrieven en instructiedagen aangeboden.

Daarnaast kunt u alle informatie over inventarisaties en voortgang van het behalen van doelstellingen downloaden van deze website.

Downloads