Ontwerp

Hemmen voor ontwerp

Door onze jarenlange ervaring en de kennis van onze medewerkers is Hemmen in staat uw projecten vanaf het begin te ondersteunen. Hemmen ontzorgt haar relaties bij het ontwerp van projecten. Functionaliteit staat hierbij voorop. Een goed ontwerp zonder fratsen, dat bijdraagt aan een efficiƫnte uitvoering en het gewenste resultaat.

Praktisch en eenvouding

Hemmen ontwerpt op het gebied van de aanleg van grondwerk, riolering en verhardingen, maar ook voor beheer en onderhoud van objecten is Hemmen thuis in het ontwerp. Alle aspecten kunnen hierbij worden vertaald naar een praktisch en eenvoudig te onderhouden ontwerp. Hemmen is door haar ervaring op het gebied van ontwerp uitstekend in staat mee te dingen naar projecten die middels de UAV-GC (Design & Construct, Engineering & Construct) en bouwteams worden aanbesteed . Meerdere projecten op dit gebied zijn reeds door Hemmen gerealiseerd. Daarnaast is Hemmen uw ideale partner voor bouwteam-projecten, waarbij wij uw plannen in samenwerking met u ontwerpen en realiseren.

Duurzaamheid en kwaliteit

Hemmen houdt bij haar ontwerp natuurlijk rekening met de duurzaamheid en circulariteit van toe te passen materialen, met de omgeving en belanghebbenden. Daarbij kijken we naar de beste oplossing in kwaliteit en prijs. Zodat het te realiseren project aan de wensen van onze relaties voldoet. Want ook voor ontwerp van Hemmen geldt: KWALITEIT IS TOEKOMST!

Recente projecten