Nieuw Project | Veenoord Rioolreconstructie Fase 1

In opdracht van de gemeente Emmen start Hemmen in week 36 van 2023 met de uitvoering van dit nieuwe project. Een project van grote omvang. De gemeente Emmen kiest voor een aanbestedingswijze die oog heeft voor de (nabije) omgeving. Hemmen beantwoordt deze vraag op de beste manier.

Prijs én Emissiereductie

Deze opdracht is verwierven wij bij een aanbesteding met prijs, én emissiereductie als criteria. Hemmen kwam hierbij als beste uit de bus! Om uitstoot te beperken zetten wij fossielvrije brandstof HVO100 in voor een groot deel van ons materieel. Daarnaast werken wij met elektrisch klein materieel zoals bemalingspompen en een minikraan. Hierdoor kan het project binnen de geldende regelgeving op het gebied van CO2- en stikstofuitstoot worden gerealiseerd.

Nieuw (groot) rioolstelsel, nieuwe leefomgeving

Hemmen legt een nieuw rioolstelsel aan. Over een lengte van 1300 meter realiseren wij een gescheiden riool. De diameters van de riolering variëren van 315mm tot 1250mm. Rioolputten met een gewicht tot ca. 20 ton worden geplaatst. Hiermee voert het hemelwater gescheiden af van het vuilwater. De herinrichting van het openbaar gebied nemen we meteen mee. We leggen nieuwe wegen, parkeerplaatsen en voetpaden aan. De buurt voorzien wij van nieuwe bomen en groen. Hiermee is de verouderde leefomgeving straks weer up-to-date.

Voorjaar 2024

De werkzaamheden starten zoals gemeld eind augustus 2023. Naar verwachting ronden wij de laatste fase af in april 2024.

Projectgebied

Het projectgebied beslaat (een deel van) de straten Nieuweweg, de Van Hogendorpstraat, de Rooseveltstraat, de Eikenlaan en de Aletta Jacobsstraat. Het gebied is aangegeven op onderstaande afbeelding.

Delen op

Tags