Nieuw Project: Haren | Stationsweg – Lokveenweg – Emissiereductie

In Haren worden de Stationsweg en de Lokveenweg van nieuwe hemelwaterriolering voorzien. Hemmen heeft dit project van de gemeente Groningen gegund gekregen. De werkzaamheden starten in januari 2022.

Emissiereductie

Bij de aanbesteding werd gegund op waarde. Op het onderdeel beperken van emissiereductie scoorde Hemmen maximaal. Waar het kan zetten wij zetten elektrisch materieel zoals kranen, auto’s en bemalingspompen in. Daarnaast werken wij met machines met de modernste motoren, en daardoor de minste uitstoot!

Bereikbaarheid

Hemmen leverde het beste plan om de verkeersstromen in goede banen te leiden. Dit is belangrijk, daar het station zich in de directe omgeving van het werk bevindt, en de aanvoerroutes voor de vele fietsers en voetgangers doorgang moeten vinden.

Planning

Middels onze uitgekiende fasering zijn we in staat de werkzaamheden zo kort mogelijk te laten duren. De werkzaamheden starten in januari 2022, naar verwachting is het project in juli 2022 geheel gereed.

Delen op

Tags