Hoogeveen | Frans Halsstraat e.o.

In 2019 realiseerde Hemmen de rioolreconstructie van de Frans Halsstraat en omgeving in Hoogeveen. Het gehele rioolstelsel is vervangen en gescheiden aangelegd. Hierdoor wordt hemelwater apart afgevoerd van vuilwater.

Hemmen verving tevens alle verhardingen in de rijbanen, parkeerplaatsen en voetpaden. In combinatie met de vervangende nieuwbouw van woningen is de hele buurt vernieuwd en klaar voor de toekomst.

Locatie

Hoogeveen

Opdrachtgever

Gemeente Hoogeveen