Weiteveen | Rioolvervanging Dordseweg

Medio februari is Hemmen gestart met de werkzaamheden aan de Dordseweg in Weiteveen. We ruimen de bestaande wegen, fietspaden en voetpaden op, leggen een gescheiden rioolstelsel aan, vervangen alle verhardingen en koppelen het hemelwater van alle woningen af. Door te werken in fases houden wij het dorp zoveel mogelijk bereikbaar. Doorgaand verkeer wordt om het dorp heen geleid.

Het Bargerveen

De werkzaamheden worden uitgevoerd naast het Natura 2000 gebied Het Bargerveen. Om de stikstofuitstoot in dit natuurgebied zoveel mogelijk te beperken zet Hemmen materieel in met de modernste motoren. Zo houden wij nadrukkelijk rekening met de omgeving!

Voor de zomer klaar!

De werkzaamheden zullen voor de zomer, begin juli 2021 zijn afgerond.

Delen op

Tags